Dokumenty

Dokumenty v.v.i.

  • Zakladacia listina ÚACH SAV, v.v.i. (Stiahni)
  • Organizačný poriadok ÚACH SAV, v.v.i. (Stiahni)
  • Pracovný poriadok (Stiahni)
  • Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady (Stiahni)
  • Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady (Stiahni)
  • Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov (Stiahni)

——————————————————-

Vnútorné predpisy ÚACH SAV, v.v.i.:  Pravidlá výberového konania na funkciu vedúceho odborného oddelenia (29.3.2022)

——————————————————-

Plán rodovej rovnosti 2022 (Stiahni dokument)

 


Akreditácia 2016-2021 (Akreditačný dotazník)

——————————————————-

Záverečné správy ústavu

——————————————————-

Triennial Report 2015-2017 (Download)