O oddelení

Oddelenie keramiky sa venuje výskumu oxidových a neoxidových keramických materiálov už od roku 1984. Základnou oblasťou výskumu je príprava mikro aj nano-keramických materiálov, ich charakterizácia ako aj meranie a vyhodnocovanie mikroštruktúrnych vlastností. V súčasnosti sa oddelenie zameriava na vývoj keramických materiálov pre aplikácie vyžadujúce vysokú odolnosť voči oteru a materiálov pre vysoko-teplotné aplikácie, prípravu transparentných materiálov, keramických neoxidových kompozitov s vysokou tepelnou alebo elektrickou vodivosťou a tiež prípravu luminoforov na báze nitridov a oxinitridov. Oddelenie sa venuje tiež úprave mikroštruktúry nových typov multifunkčných keramických kompozitov so samodiagnostickou schopnosťou a in-situ modifikácii hraníc zŕn, vzhľadom na kľúčovú úlohu ich vysokoteplotných mechanických vlastností. Pozornosť sa sústreďuje aj na zosieťované funkčné fázové rozhrania medzi polymérnym plnivom a cementovou matricou v MDF materiáloch ako aj ich vplyv na výsledné vlastnosti materiálov.

 

  • Vedúci oddelenia: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.

 

Vybrané publikácie

BERTOLLA, Luca – CHLUP, Zdeněk – TATARKO, PeterHANZEL, Ondrej – ŠEVEČEK, Oldřich – ROUPCOVÁ, Pavla – DLOUHÝ, Ivo. Preparation and characterization of novel environmentally friendly Al2O3/SiO2/CaO ceramic foams. In Ceramics International, 2018, vol. 44, p. 19063-19069.

LÁZÁR, Marián – HNATKO, Miroslav – SEDLÁČEK, Jaroslav – ČARNOGURSKÁ, M. – BRESTOVIČ, Tomáš. Upgrading the glassy slag from waste disposal by thermal plasma treatment. In Waste Management, 2018, vol. 78, p. 173-182.

NÝBLOVÁ, Daniela – BILLIK, Peter – NOGA, Jozef – ŠIMON, Erik – BYSTRICKÝ, Roman – ČAPLOVIČOVÁ, Mária – NOSKO, Martin. Degradation of Al4C3 due to atmospheric humidity. In JOM : Journal of the Minerals, Metals and Materials Society, 2018, vol. 70, no. 19, p. 2378-2384.

ROCH, T. – GREGOR, Maroš – ŠVEC, Peter Jr. – PLECENIK, T. – SATRAPINSKY, L. – ČAPLOVIČOVÁ, Mária – BYSTRICKÝ, Roman – KÚŠ, P. – PLECENIK, Andrej. Structure of superconducting MgB2 thin films prepared by vacuum evaporation and ex-situ annealing in Ar and O2 atmospheres. In Applied Surface Science, 2018, vol. 461, p. 233-241.

SAUNDERS, Theo G. – TATARKO, Peter – GRASSO, Salvatore – REECE, Michael J. Effectiveness of boria welding flux in improving the wettability of ZrB2 in contact with molten Cu. In Journal of the European Ceramic Society, 2018, vol. 38, no. 12, p. 4198-4202.

SINGH, Meinam Annebushan – SARMA, Deba Kumar – HANZEL, Ondrej – SEDLÁČEK, Jaroslav – ŠAJGALÍK, Pavol. Surface characteristics enhancement of MWCNT alumina composites using multi-pass WEDM process. In Journal of the European Ceramic Society, 2018, vol. 38, no. 11, p. 4035-4042.

SINGH, Meinam Annebushan – SARMA, Deba Kumar – HANZEL, OndrejSEDLÁČEK, JaroslavŠAJGALÍK, Pavol. Surface characteristics and erosion phenomena in WEDM of alumina composites. In Materials and Manufacturing Processes, 2018, vol. 33, no. 16, p. 1815-1821.

SHEPA, Ivan – MÚDRA, Erika – VOJTKO, Marek – TATARKO, Peter – GIRMAN, Vladimír – MILKOVIČ, Ondrej – SOPČÁK, Tibor – MEDVECKÁ, V. – DUSZA, Ján. Preparation of highly crystalline titanium-based ceramic microfibers from polymer precursor blend by needle-less electrospinning. In Ceramics International, 2018, vol. 44, no. 15, p. 17925-17934.

YADAV, S. – KUŘITKA, Ivo – HAVLICA, Jaromír – HNATKO, Miroslav – CIGÁŇ, Alexander – MASILKO, J. – KALINA, L. – HAJDÚCHOVÁ, M. – RUSNÁK, Jaroslav – ENEV, V. Structural, magnetic, elastic, dielectric and electrical properties of hot-pressed sintered Co1-xZnxFe2O4 (x = 0.0, 0.5) spinel ferrite nanoparticles. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2018, vol. 447, p. 48-57.

YU, Min – BERNARDO, E. – COLOMBO, P. – ROMERO, Acacio R. – TATARKO, Peter – KANNUCHAMY, Vasanth K. – TITIRICI, Maria-Magdalena – CASTLE, Elinor – PICOT, Olivier T. – REECE, Michael J. Preparation and properties of biomorphic potassium-based geopolymer (KGP)-biocarbon (CB) composite. In Ceramics International, 2018, vol. 44, no. 11, p. 12957-12964.

 

Národné a medzinárodné projekty

CeramCom – New Generation Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Composites for Aerospace Industry
Program: H2020-MSCA-IF-2017, Grant agreement: 798651
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Partner: Central R&T, Airbus Defence and Space GmbH, Taufkirchen, Germany
Trvanie projektu: 06/2018-05/2020
Vývoj nových pokročilých keramických kompozitov pre vesmírne aplikácie
Development of new advanced ceramic composites for aerospace industry
Program: MAD SAV-AVČR 18-12
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Partner: Ústav fyziky materiálů, AVČR, ČR
Trvanie projektu: 06/2018-05/2020
JOINSIC – Spájanie moderných keramických materiálov na báze SiC
Joining of advanced SiC-based ceramic materials
Program: APVV SK-CN-2017-0040
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Partner: Specialty Fibers and Nuclear Energy Materials Engineering Laboratory, Ningbo Institute of Material Technology and Engineering (NIMTE), Chinese Academy of Sciences
Trvanie projektu: 01/2018-12/2019
Fotoluminiscenčné transparentné keramické materiály na báze oxinitridov
(Photoluminescent transparent oxynitride-based ceramics)
Program: VEGA 2/0164/18
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Trvanie projektu: 01/2018-12/2021
Príprava a charakterizácia granúl / mikroguličiek na báze nitridu kremičitého pre bioaplikácie
(Preparation and characterization granuls/microspheres based on silicon nitride for bioapplications)
Program: VEGA 2/0152/18
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Trvanie projektu: 01/2018-12/2021
UltraCom – Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie
Program: MVTS SAV Podpora projektov “Seal of Excellence”
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Partner: Central R&T, Airbus Defence and Space GmbH, Taufkirchen, Germany
Trvanie projektu: 01/2017-10/2020
EXTREMECER – Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
( Ceramic materials for extreme operating conditions)
Program: APVV-15-0469
Koordinátor projektu: Ústav materiálového výskumu SAV
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc.
Trvanie projektu: 07/2016-06/2020
SERAMAT – Zhodnotenie druhotných surovín pre materiály s využitím v extrémnych podmienkach
( Assessment of secondary raw materials for the preparation of materials used in extreme conditions)
Program: APVV-15-0540
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. M. Hnatko, PhD.
Trvanie projektu: 07/2016-06/2020
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
(Silicon oxynitride-based photoluminescent ceramic materials)
Program: APVV-14-0385
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Partners: Elektrotechnický ústav SAV, Ústav materiálového výskumu SAV
Trvanie projektu: 07/2015-06/2019

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

  • Universität Karlsruhe, Institut für Keramik im Maschinenbau, Karlsruhe, Germany
  • Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Disperse Feststoffe, Darmstadt, Germany
  • Institute for Ceramic Technology, ISTEC, Faenza, Italy
  • University of Trento, Materials Science Department, Trento, Italy
  • National Institute for Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Nagoya, Japan
  • University of Leeds, Materials Science Department, Leeds, United Kingdom
  • Austrian Research Center, Materials Science Division, Seibersdorf, Austria
  • Forschung Institut für Elektronenmikroskopie und Feinstruktur Forschung, TU Graz, Austria
  • Department of Mater. Sci. and Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan