O oddelení

Oddelenie keramiky sa venuje výskumu oxidových a neoxidových keramických materiálov už od roku 1984. Základnou oblasťou výskumu je príprava mikro aj nano-keramických materiálov, ich charakterizácia ako aj meranie a vyhodnocovanie mikroštruktúrnych vlastností. V súčasnosti sa oddelenie zameriava na vývoj keramických materiálov pre aplikácie vyžadujúce vysokú odolnosť voči oteru a materiálov pre vysoko-teplotné aplikácie, prípravu transparentných materiálov, keramických neoxidových kompozitov s vysokou tepelnou alebo elektrickou vodivosťou a tiež prípravu luminoforov na báze nitridov a oxinitridov. Oddelenie sa venuje tiež úprave mikroštruktúry nových typov multifunkčných keramických kompozitov so samodiagnostickou schopnosťou a in-situ modifikácii hraníc zŕn, vzhľadom na kľúčovú úlohu ich vysokoteplotných mechanických vlastností. Pozornosť sa sústreďuje aj na zosieťované funkčné fázové rozhrania medzi polymérnym plnivom a cementovou matricou v MDF materiáloch ako aj ich vplyv na výsledné vlastnosti materiálov.

 

  • Vedúci oddelenia: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.

 

Vybrané publikácie

HANZEL, OndrejLENČÉŠ, Zoltán – KIM, Young-Wook – FEDOR, Ján – ŠAJGALÍK, Pavol. Highly electrically and thermally conductive silicon carbide-graphene composites with yttria and scandia additives. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 2, p. 241-250.

KIM, Young-Wook – KULTAYEVA, Shynar – SEDLÁČEK, JaroslavHANZEL, OndrejTATARKO, PeterLENČÉŠ, ZoltánŠAJGALÍK, Pavol. Thermal and electrical properties of additive-free rapidly hot-pressed SiC ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 2, p. 234-240.

DUAN, Yusen – ZHANG, Jingxian – LI, Xiaoguang – BAI, Hainan – ŠAJGALÍK, Pavol – JIANG, Dongliang. High thermal conductivity silicon nitride ceramics prepared by pressureless sintering with ternary sintering additives. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2019, vol. 16, no. 4, p. 1399-1406. (2018: 1.074 – IF).

DŽUNDA, Róbert – FIDES, Martin – HNATKO, Miroslav – HVIZDOŠ, Pavol – MÚDRA, Erika – MEDVEĎ, Dávid – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – MILKOVIČ, Ondrej. Mechanical, physical properties and tribological behaviour of silicon carbide composites with addition of carbon nanotubes. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2019, vol. 81, p. 272-280. (2018: 2.794 – IF).

 

Národné a medzinárodné projekty

CeramCom – New Generation Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Composites for Aerospace Industry
Program: H2020-MSCA-IF-2017, Grant agreement: 798651
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Partner: Central R&T, Airbus Defence and Space GmbH, Taufkirchen, Germany
Trvanie projektu: 06/2018-05/2020
Vývoj nových pokročilých keramických kompozitov pre vesmírne aplikácie
Development of new advanced ceramic composites for aerospace industry
Program: MAD SAV-AVČR 18-12
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Partner: Ústav fyziky materiálů, AVČR, ČR
Trvanie projektu: 06/2018-05/2020
JOINSIC – Spájanie moderných keramických materiálov na báze SiC
Joining of advanced SiC-based ceramic materials
Program: APVV SK-CN-2017-0040
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Partner: Specialty Fibers and Nuclear Energy Materials Engineering Laboratory, Ningbo Institute of Material Technology and Engineering (NIMTE), Chinese Academy of Sciences
Trvanie projektu: 01/2018-12/2019
Fotoluminiscenčné transparentné keramické materiály na báze oxinitridov
(Photoluminescent transparent oxynitride-based ceramics)
Program: VEGA 2/0164/18
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Trvanie projektu: 01/2018-12/2021
Príprava a charakterizácia granúl / mikroguličiek na báze nitridu kremičitého pre bioaplikácie
(Preparation and characterization granuls/microspheres based on silicon nitride for bioapplications)
Program: VEGA 2/0152/18
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Trvanie projektu: 01/2018-12/2021
UltraCom – Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie
Program: MVTS SAV Podpora projektov “Seal of Excellence”
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Partner: Central R&T, Airbus Defence and Space GmbH, Taufkirchen, Germany
Trvanie projektu: 01/2017-10/2020
EXTREMECER – Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
( Ceramic materials for extreme operating conditions)
Program: APVV-15-0469
Koordinátor projektu: Ústav materiálového výskumu SAV
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc.
Trvanie projektu: 07/2016-06/2020
SERAMAT – Zhodnotenie druhotných surovín pre materiály s využitím v extrémnych podmienkach
( Assessment of secondary raw materials for the preparation of materials used in extreme conditions)
Program: APVV-15-0540
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. M. Hnatko, PhD.
Trvanie projektu: 07/2016-06/2020

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

  • Universität Karlsruhe, Institut für Keramik im Maschinenbau, Karlsruhe, Germany
  • Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Disperse Feststoffe, Darmstadt, Germany
  • Institute for Ceramic Technology, ISTEC, Faenza, Italy
  • University of Trento, Materials Science Department, Trento, Italy
  • National Institute for Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Nagoya, Japan
  • University of Leeds, Materials Science Department, Leeds, United Kingdom
  • Austrian Research Center, Materials Science Division, Seibersdorf, Austria
  • Forschung Institut für Elektronenmikroskopie und Feinstruktur Forschung, TU Graz, Austria
  • Department of Mater. Sci. and Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan