Základné info

Kureková, Valéria Mgr., PhD.

E-mail: valeria.bizovska@savba.sk
Tel.: 02/59410484
 
ORCID: