Základné info

Kedžuch, Stanislav Mgr., PhD.

Tel.: 02/59410487
Fax: 02/59410444