Základné info

Petrisková, Patrícia Mgr.

E-mail: patricia.petriskova@savba.sk
Tel.: 02/59410443