Základné info

Moreno, Daniel MSc.

Tel.: 02/59410481