Témy dizertačných prác 2022/2023

Študijný program: Anorganická chémia alebo Anorganická technológia a materiály so začiatkom v roku 2022/23

Ternárne fluoridy pre moderné aplikácie

Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. miroslav.boca@savba.sk

  • Predmetom práce bude štúdium ternárnych anorganických fluoridov pre moderné aplikácie čítať ďalej →

Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a katiónových polymérov

Školiteľ: Ing. Helena Pálková, PhD. helena.palkova@savba.sk

  • Práca sa bude venovať optimalizácii procesu kompozitných materiálov na báze vrstevnatých čítať ďalej →

Štúdium vlastností pokročilých anorganických materiálov modelovým prístupom

Školiteľ: Ing. Eva Scholtzová, CSc. eva.scholtzova@savba.sk

  • Využitím teoretických výpočtových metód (napr. DFT) a periodického modelového prístupu čítať ďalej →

Študijný program: Teoretická a počítačová chémia so začiatkom v roku 2022/23

Vývoj a implementácia efektívnych relativistických metód určených na predpoveď spektroskopických parametrov

Školiteľ: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD. stanislav.komorovsky@savba.sk

  • Hlavným cieľom dizertačnej práce je teoretický vývoj nových relativistických metód pre výpočet čítať ďalej →

Študijný program: Fyzikálna chémia so začiatkom v roku 2022/23

Hybridné materiály vrstevnatých kremičitanov s fotoaktívnymi vlastnosťami

Školiteľ: prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. e-mail: juraj.bujdak@savba.sk

Školiteľ špecialista: Mgr. Peter Boháč, PhD. e-mail: peter.bohac@savba.sk

  • Obsahom dizertačnej práce bude príprava a charakterizácia hybridných materiálov vrstevnatých čítať ďalej →

Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidov

Školiteľ: Ing. Blanka Kubíková, PhD. e-mail: blanka.kubikova@savba.sk

  • Analýza vybraných fluoridových taveninových systémov lantanoidov z hľadiska fázových čítať ďalej →

DFT metóda a modelový prístup pre štúdium vlastností pokročilých materiálov

Školiteľ: Ing. Eva Scholtzová, CSc. eva.scholtzova@savba.sk

  • Využitím DFT metódy a periodického modelového prístupu sa budú charakterizovať pokročilé čítať ďalej →