Súčasné PhD. práce

 

Transparentné luminiscenčné materiály na báze oxinitridov
Študent Mgr. Patrícia Petrisková
Školiteľ doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Študijný odbor Anorganická chémia
Nové metodiky spájania pokročilých keramických materiálov
Študent MSc. Hakan Ünsal
Školiteľ Ing. Peter Tatarko, PhD.
Študijný odbor Anorganická chémia
Využitie organicky-modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťami
Študent Ing. Martin Barlog
Školiteľ Ing. Helena Pálková, PhD.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály
Vývoj pokročilých keramických materiálov s vysokou odolnosťou proti extrémnym podmienkam pre letecký a raketový priemysel.
Študent Ing. Zuzana Fürdősová
Supervisor Ing. Peter Tatarko, PhD.
Študijný program Anorganická technológia a materiály
Štúdium ílových minerálov a ich interkalátov výpočtovými metódami
Študent MSc. Daniel Moreno
Školiteľ Ing. Eva Scholtzová, CSc.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály
Zvýšenie bioaktivity keramických materiálov na báze nitridu kremičitého
Študent Ing. Hičák Michal
Školiteľ prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály
Moderné metódy IČ spektroskopie a ich využitie pri výskume organoílov
Študent Ing. Michal Slaný
Školiteľ RNDr. Jana Madejová, DrSc.
Študijný odbore Anorganická technológia a materiály