Súčasné PhD. práce

 

Korózia superzliatin pre energetické aplikácie
Študent MSc. Ramu Ambati
Školiteľ doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc.
Študijný odbor Anorganická chémia
Vývoj a efektívna implementácia nových relativistických metód pre interpretáciu NMR a EPR spektra zlúčenín ťažkých prvkov
Študent MSc. Florian Lemken
Školiteľ Dr. Oľga Malkina
Študijný odbor Chemická fyzika
Vývoj a efektívna implementácia plne relativistických metód určených na predpovedanie spektier systémov obsahujúcich ťažké kovy
Študent Mgr. Debora Pastvová
Školiteľ Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.
Študijný odbor Chemická fyzika
Funkčné povrchy polymérov modifikované vrstevnatými anorganickými nanočasticami
Študent MSc. Eva Skoura
Školiteľ prof. RNDr. Juraj Bujdák. DrSc.
Študijný odbor Anorganická chémia
Transparentné luminiscenčné materiály na báze oxinitridov
Študent Mgr. Patrícia Petrisková
Školiteľ doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Študijný odbor Anorganická chémia
Nové metodiky spájania pokročilých keramických materiálov
Študent MSc. Hakan Ünsal
Školiteľ Ing. Peter Tatarko, PhD.
Študijný odbor Anorganická chémia
Využitie organicky-modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s funkčnými vlastnosťami
Študent Ing. Martin Barlog
Školiteľ Ing. Helena Pálková, PhD.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály
Štúdium ílových minerálov a ich interkalátov výpočtovými metódami
Študent MSc. Daniel Moreno
Školiteľ Ing. Eva Scholtzová, CSc.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály
Zvýšenie bioaktivity keramických materiálov na báze nitridu kremičitého
Študent Ing. Hičák Michal
Školiteľ prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Študijný odbor Anorganická technológia a materiály