SASPRO

Národné

LUMON – Transparentné luminescentné oxinitridy
Transparent luminescent oxynitrides
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Zviditeľniť relativistickú kvantovú chémiu: Relativistické paramagnetické NMR
Moving relativistic quantum chemistry out of the shadow: Relativistic paramagnetic NMR
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2016 – 31.12.2018
HITEMPCORR – Vlastnosti materiálov po vysokoteplotných koróziách v roztopených soliach
High-temperature properties of materials corrosion in molten salts
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 5.11.2015 – 4.11.2018