Iné medzinárodné

Medzinárodné

Štruktúry a biokompozity pre regeneráciu tkanív
Scaffolds and biocomposites for tissue regeneration
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Vysokoteplotné karbidy pre aplikácie v extrémnych podmienkach
(Ultra-high temperature carbides for extreme environment applications
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2020
Vývoj nových pokročilých keramických kompozitov pre vesmírne aplikácie
Development of new advanced ceramic composites for aerospace industry
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
UltraCom – Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie
Development of new ultra-high temperature ceramic matrix composites with improved oxidatio/ablation properties for aerospace industry
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.11.2017 – 31.10.2020