Iné medzinárodné

Medzinárodné

SCALP – Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
Spin Coupling Advanced Level Perception
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2020 – 31.12.2022
Štruktúry a biokompozity pre regeneráciu tkanív
Scaffolds and biocomposites for tissue regeneration
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021