Ocenenia

———2019————-

Malkin Oľga

 • Ocenenia SAV za špičkové publikácie, kategóriia Nature Index publikácie, za prácu M. Dračínský, M. Buchta, M. Buděšínský, J. Vacek-Chocholoušová, O. L. Malkina, I. Stará and I. Starý, Dihydrogen contacts observed by through-space indirect NMR coupling, Chem. Sci. 9 (2018), 7437-7446. Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV, Opis:

Hanzel Ondrej

 • Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov,2. miesto v rámci Oddelenia vied SAV, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

———2018————-

Belušáková Silvia

 • Fond Štefana Schwarza, oceňovateľ: Predsedníctvo SAV, opis: Podporný fond Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV pre vynikajúcich absolventov doktorandského štúdia.
 • Súťaž vedeckých prác mladých spektroskopikov, oceňovateľ: Slovenská spektroskopická ,spoločnosť, opis: ocenenie za práce venované opisu Försterovho rezonančného prenosu energie v sústavách hybridných nanomateriálov na báze vrstevnatých kremičitanov a organických laserových farbív (1 miesto).

Boháč Peter

 • Súťaž vedeckých prác mladých spektroskopikov, oceňovateľ: Slovenská spektroskopická spoločnosť, opis: ya vedeckú prácu venovanú využitiu spektrometrických metód pri hodnotení fotofyzikálnych vlastností kyanínových farbív s vrstevnatými kremičitanmi (3. miesto).

Madejová Jana

 • Nominantka ankety Slovenka roka 2018 v kategórii Veda a výskum, oceňovateľ: Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom, opis: Filozofiou ankety SLOVENKA ROKA je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní, svojím umom, nadaním a pracovitosťou dokázali niečo výnimočné a ktoré mnohokrát svojou prácou zviditeľnili Slovensko v zahraničí.

Komorovský Stanislav

 • Cena Petra Sedmery, oceňovateľ: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, Česká Republika
  Opis: Cena je udelovaná za nejlepšiu publikovanú prácu v odbore nukleárnej magnetickej rezonancie. Cena za rok 2018 bola udelená za článok J. Am. Chem. Soc. 138, 8432-8445 (2016).

Lenčéš Zoltán

 • Cena za medzinárodnú spoluprácu (Prize for International Cooperation), oceňovateľ: Poľská keramická spoločnosť, opis: Cena bola udelená 10.9.2018 v Krakowe.

———2017————-

Madejová Jana, Noga Jozef

 • Ocenenie pre úspešných autorov špičkových publikácií (kategória: vysoko citované publikácie), oceňovateľ: Predsedníctvo SAV (viac informácií…)

———2016————-

Boháč Peter

 • Súťaž o najlepšiu študentskú prednášku, oceňovateľ: organizačný výbor MECC 2016 Mid-European Clay Conference (4.-8.7.2016), Slovensko, opis: Ocenenie sa udeľovalo trom najlepším študentom

Madejová Jana

 • Medaila SAV za podporu vedy, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Malkin Oľga

 • Medaila SAV za podporu vedy, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Malkin Vladimír

 • Medaila SAV za podporu vedy, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Šajgalík Pavol

 • Lee Hsun Lecture Award, conferred by: Institute of Metals Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, Čína, Opis: za mimoriadne prínos v oblasti výskumu materiálov

 

———2015————-

Bujdák Juraj

 • Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV, Opis: ocenenie za zásluhy v prírodných vedách, v odbore anorganickej, materiálovej a fyzikálnej chémie.

Komadel Peter

 • Medaila SAV za podporu vedy, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Lenčéš Zoltán 

 • Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV, Opis: ocenenie za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách, v odbore anorganickej a materiálovej chémie.

Madejová Jana

 • Prémia za trojročný vedecký ohlas (1. miesto), Oceňovateľ: Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

Malkin Vladimír

 • August-Wilhelm Scheer visiting profesor@TUM, Oceňovateľ: Technical University of Munich (president)

Šajgalík Pavol

 • Čestný doktorát Technickej univerzity Ostrava, Oceňovateľ: Rektorát univerzity
 • Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, techniky a školstva, Oceňovateľ: Prezident SR

 

———2014————-

Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry, Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

 • Opis: Konzorcium v zložení: Technologický inštitút SAV, Fyzikálny ústav SAV, Elektrotechnický ústav SAV, Ústav anorganickej chémie SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave bolo ocenené za vybudovanie unikátneho testovacieho laboratória „SmartGrid“.

Bizovská Valéria

 • Best poster award, Oceňovateľ: Organizačný výbor IWLM 2014 (Francúzsko), Opis: Vth International Workshop on Layered Materials, Mulhouse, Francúzsko, 27. – 29. 8. 2014, podujatie organizovala spoločnosť La Société Chimique de France.

Bujdák Juraj

 • Gerhard-Lagaly-Award of the DTTG, Oceňovateľ: DTTG – German-Austrian-Swiss Clay Group, Opis: Cena bola udelená za prínos vo vedách zameraných na výskum ílových minerálov. Podľa štatútu DTTG oceňuje medzinárodne významných vedcov s výnimočnými výsledkami vo vedných oblastiach ílovej mineralógie vo veku do 50 rokov. Táto cena bola v tomto roku udeľovaná prvýkrát počas MECC 2014 Mid-European Clay Conference (16.-19.9.2014, Nemecko).

Noga Jozef

 • Zvolenie za člena International Academy of Quantum Molecular Sciences, Oceňovateľ: IAQMS, Opis: www.iaqms.org

Petra Lukáš

 • 1. miesto v súťaži o najlepší poster študentov, Oceňovateľ: Organizačný výbor MECC 2014 Mid-European Clay Conference (16.-19.9.2014, Nemecko), Opis: Ocenenie sa udelovalo študentom, v dvoch kategóriách – poster a prednáška.

Šajgalík Pavol

 • Short-Term Oversea Expert (2014-2016), Oceňovateľ: The Center for Advanced Materials and Forming Technology, Northwestern Polytecnical University, Xi´An, Čína

 

———2013————-

Medaila špičkovému tímu ÚACH SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAV (2013), Oceňovateľ: Predseda SAV

 • Vedúci tímu: P. Komadel, J. Bujdák, Členovia tímu: J. Madejová,, A. Czímerová, Ľ. Jankovič, H. Pálková, S. Andrejkovičová, J. Hrachová, A. Čeklovský, M. Pentrák
 • Vedúci tímu: O.L. Malkina, J. Noga, V.G. Malkin, Členovia tímu: P. Hrobárik, S. Kedžuch, S. Komorovský, A. Křístková

Medaila nadpriemernému tímu ÚACH SAV pri príležitosti 60. výročia založenia SAV (2013), Oceňovateľ: Predseda SAV

 • Vedúci tímu: P. Šajgalík, Členovia tímu: D. Galusek, K. Ghillayniová, M. Hnatko, Z. Lenčéš, M. Michalková, J. Sedláček

Lenčéš Zoltán

 • Fellow of the European Ceramic Society (2013), Oceňovateľ: European Ceramic Society, Opis: Ocenenie vedeckej, pedagogickej a organizačnej činnosti špičkových vedcov z Európy

Malkin Oľga

 • Premium of the Slovak Literary Foundation for a Scientific Echo in last three years (2nd place), conferred by: Slovak Literary Foundation

Michálková Monika

 • Čestné uznanie zo „Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov“(2013), Oceňovateľ: SAV, Opis: Ocenenie za 3 ročné výsledky práce a prezentovanie prednášky s názvom – Progresívne keramické materiály s výnimočnými vlastnosťami

Noga Jozef

 • Elected as president of the Learned Society of the SAS, Elected by plenary assembly of the Learned Society of the SAS, 2013

Šajgalík Pavol

 • Fellow of the European Ceramic Society (2013), Oceňovateľ: European Ceramic Society, Opis: ocenenie vedeckej, pedagogickej a organizačnej činnosti špičkových vedcov z Európy
 • Stujts Award of the European Ceramic Society (2013), Oceňovateľ: European Ceramic Society (ECerS), Opis: Najvyššie ocenenie vedca spoločnosťou ECerS za celoživotné výsledky dosiahnuté v oblasti výskumu keramických materiálov

 

———2012————-

Ústav anorganickej chémie SAV za „Laboratórny žiarový lis ONE!“

 • Oceňovateľ: Medzinárodná porota tvorená expertmi na duševné vlastníctvo z relevantných vedeckých, patentových a technologických inštitúcií z Taiwanu, Japonska, Veľkej Británie a Švajčiarska na Taipei International
 • Opis: Za priemyselné využitie patentovaných technológií, vďaka ktorým je možné dosiahnuť významný technologický pokrok a zabezpečiť trvalo udržateľný rast hospodárstva založeného na vedeckých poznatkoch

Malkin Oľga

 • Prémia za trojročný vedecký ohlas (2. miesto), udelené v roku 2012, Oceňovateľ: Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy