O oddelení

Oddelenie VILA (Vitrum Laugaricio), spojené pracovisko ÚACh SAV, TNUAD a FChPT STU sa sústreďuje na štúdium vzťahov medzi zložením, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami anorganických nekovových materiálov. Špeciálnym zameraním sú oxidové sklá, sklotvorné taveniny a príprava nových typov skiel.

Ďalej sa oddelenie venuje vývoju priehľadnej luminiscenčnej keramiky (napr. Y2O3, YAG-ytrito-hlinitý granát, YAG/Al2O3) so špeciálnym zameraním na zhutňovanie skiel so zložením YAG alebo YAG/Al2O3 viskóznym tokom a s následnou kryštalizáciou. Výskum zahŕňa charakterizáciu mikroštruktúry, mechanických a optických vlastností ako aj štúdium vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami pripravených polykryštalických materiálov.

 

  • Vedúci oddelenia: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

 

Národné a medzinárodné projekty

WLEDMAT – Nové sklenené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-ELED diódy)
(Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-savin solid state lighting sources emitting while light (pc-WLEDs))
Program: APVV-17-0049
Koordinátor projektu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (R. Klement)
Zodpovedný riešiteľ ÚACH prof. Ing. Dušan Galusek, PhD.
Trvanie projektu: 08/2018-07/2022
Transparentné polykryštalické keramické materiály so submikrónovou mikroštruktúrou a luminiscenčnými vlastnosťami
(Transparent polycrystalline ceramics materials with submicrone microstructure and with luminiscent properties)
Program: VEGA 2/0026/17
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Dušan Galusek, PhD.
Trvanie projektu: 01/2017-12/2020
Transparent oxide ceramics with additional optical functionalities
(Transparentná oxidová keramika s dodatočnými optickými funkcionalitami)
Program: SAS – MOST JRP 2015/06
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Dušan Galusek, PhD.
Partner NTU Materials Science and Engineering Taipei Taiwan
Trvanie projektu: 01/2016-12/2018
Structure abd properties of oxide glasses – thermodynamic models, entalpic and structural relaxation
(Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamický model, entalpická a objemová relaxácia)
Program: VEGA 2/0088/16
Zodpovedný riešiteľ Ing. M. Chromčíková, PhD.
Trvanie projektu: 01/2016-12/2020
ProKor- Advanced composite coatings for high temperature corrosion protection of metals
(Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov)
Program: APVV-15-0014
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Dušan Galusek, PhD.
Partner Institute of Materials Research of SAS, Alexander Dubček University of Trenčín
Trvanie projektu: 07/2016-06/2020

 

Vybrané publikácie

AFSHARIMANI, Nasima** – DURÁN, Alicia – GALUSEK, Dušan – CASTRO, Yolanda. Hybrid sol-gel silica coatings containing graphene nanosheets for improving the corrosion protection of AA2024-T3. In Nanomaterials-Basel, 2020, vol.10, no. 6, p. 1050-1-1050-13.

DASAN, Arish – ELSAYED, Hamada – KRAXNER, Jozef – GALUSEK, Dušan – COLOMBO, Paolo – BERNARDO, Enrico**. Engineering of silicone-based mixtures for the digital light processing of Akermanite scaffolds. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 7, p. 2566-2572.

DRDLÍKOVÁ, K. – KLEMENT, Róbert – DRDLÍK, Daniel – GALUSEK, Dušan – MACA, Karel**. Processing and properties of luminescent Cr3+ doped transparent alumina. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 7, p. 2573-2580.

ELSAYED, Hamada – ROMERO, Acacio Rincon – PICICCO, Martiniano – KRAXNER, Jozef – GALUSEK, Dušan – COLOMBO, Paolo – BERNARDO, Enrico**. Glass-ceramic foams and reticulated scaffolds by sinter-crystallization of a hardystonite glass. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2020, vol. 528, p. 119744-1-119744-7.

FATURÍKOVÁ, Katarína – GAVENDA, Tadeáš – LIŠKA, Marek** – VIŠČOR, Petr. Dielectric properties of barium crystal glass. In Ceramics-Silikáty, 2020, vol. 64, no. 4, p. 379-386.

HRUŠKA, Branislav** – DAGUPATI, Rajesh – CHROMČÍKOVÁ, Mária – NOWICKA, Aleksandra – MICHÁLKOVÁ, J. – PETERSON, Jacob A. – LIŠKA, Marek – MUNOZ, Francisco. Structure and Raman spectra of binary barium phosphate glasses. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, vol. 142, no. 2, p. 937-942.

CHEN, Si** – MICHÁLEK, Martin – GALUSKOVÁ, Dagmar – MICHÁLKOVÁ, MonikaŠVANČÁREK, Peter – TALIMIAN, Ali – KAŇKOVÁ, Hana – KRAXNER, Jozef – ZHNEG, Kai – LIVERANI, Liliana – GALUSEK, Dušan – BOCCACCINI, Aldo**. Multi-targeted B and Co co-doped 45S5 bioactive glasses with angiogenic potential for bone regeneration. In Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications, 2020, vol. 112, p. 110909-1-110909-9.

CHEN, Si** – GALUSKOVÁ, Dagmar – KAŇKOVÁ, Hana – ZHENG, Kai – MICHÁLEK, Martin – LIVERANI, Liliana – GALUSEK, Dušan – BOCCACCINI, Aldo**. Electrospun PCL fiber mats incorporating multi-targeted B and Co Co-doped bioactive glass nanoparticles for angiogenesis. In Materials, 2020, vol. 13, no. 18, p. 4010-1-4010-15.

CHROMČÍKOVÁ, Mária** – OSIPOV, Armenak A. – OSIPOVA, Leyla M. – HRUŠKA, Branislav – MICHÁLKOVÁ, J. – NOWICKA, Aleksandra – PETERSON, Jacob A. – LIŠKA, Marek. Thermodynamic model and Raman spectra of binary barium borate glassforming melts. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, vol. 142, no., p. 945-951.

LIŠKA, Marek – MACHÁČEK, Jan – CHROMČÍKOVÁ, Mária – SVOBODA, Roman. Thermodynamic model of CaO-SiO2 glasses. In Ceramics-Silikáty, 2020, vol. 64, no. 1, p. 63-67.

MAJEROVÁ, Melinda** – PRNOVÁ, Anna – PLŠKO, Alfonz – ŠVANČÁREK, PeterVALÚCHOVÁ, Jana – KLEMENT, Róbert – GALUSEK, Dušan. Crystallization kinetics of gehlenite glass microspheres. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, vol. 142, p. 1003-1010.

MAJEROVÁ, Melinda** – PRNOVÁ, AnnaPLŠKO, Alfonz – HRUŠKA, B. – VALÚCHOVÁ, Jana – KRAXNER, J. – BRUNEEL, E. – DE BUYSSER, K. – GALUSEK, Dušan. Crystallization kinetics of Ni‑doped Ca2Al2SiO7 glass microspheres. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, vol. 142, no. 5, p. 2111–2121.

MICHÁLKOVÁ, Monika** – KRAXNER, Jozef – MICHÁLEK, Martin – GALUSEK, Dušan. Preparation of translucent YAG glass/ceramic at temperatures below 900 °C. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 7, p. 2581-2585.

NOWICKA, Aleksandra** – EL-MAGHRABY, Hesham F. M. Aldelrehim – ŠVANČÁRKOVÁ, Anna – GALUSKOVÁ, Dagmar – REVERON, Helen – GREMILLARD, L. – CHEVALIER, J. – GALUSEK, Dušan. Corrosion and low temperature degradation of 3Y-TZP dental ceramics under acidic conditions. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 15, p. 6114-6122.

PARCHOVIANSKÝ, Milan** – PARCHOVIANSKÁ, I. – ŠVANČÁREK, Peter – MOTZ, Günter – GALUSEK, Dušan. PDC glass/ceramic coatings applied to differently pretreated AISI441 stainless steel substrates. In Materials, 2020, vol. 13, no. 3, p. 629-1-629-16.

PARCHOVIANSKÝ, Milan** – PETRÍKOVÁ, I. – ŠVANČÁREK, Peter – LENZ LEITE, Mateus – MOTZ, Günter – GALUSEK, Dušan. Passive filler loaded polysilazane-derived glass/ceramic coating system applied to AISI 441 stainless steel, part 2: Oxidation behavior in synthetic air. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2020, vol. 17, no. 4, p. 1675-1687.

PETRÍKOVÁ, I.** – PARCHOVIANSKÝ, Milan – ŠVANČÁREK, Peter – LENZ LEITE, Mateus – MOTZ, Günter – GALUSEK, Dušan. Passive filler loaded polysilazane-derived glass/ceramic coating system applied to AISI 441 stainless steel, part 1: Processing and characterization. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2020, vol. 17, no. 3, p. 998-1009.

PRNOVÁ, Anna – VALÚCHOVÁ, Jana – PARCHOVIANSKÝ, Milan – WISNIEWSKI, Wolfgang – ŠVANČÁREK, Peter – KLEMENT, Róbert – HRIC, Ľ. – BRUNEEL, E. – GALUSEK, Dušan. Y3Al5O12-alpha-Al2O3 composites with fine-grained microstructure by hot pressing of Al2O3-Y2O3 glass microspheres. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 3, p. 852-860.

PRNOVÁ, Anna**VALÚCHOVÁ, Jana – MUTLU, Nurshen – PARCHOVIANSKÝ, Milan – KLEMENT, Róbert – PLŠKO, Alfonz – GALUSEK, Dušan. Thermal behaviour and photoluminescence properties of Er- and Nd-doped yttrium aluminate glasses. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, vol. 142, no. 1, p. 129-138.

PRNOVÁ, Anna** – PLŠKO, Alfonz – VALÚCHOVÁ, Jana – KLEMENT, Róbert – CHROMČÍKOVÁ, Mária – MUTLU, Nurshen – MAJEROVÁ, Melinda – BRUNEEL, E. – GALUSEK, Dušan. Crystallization kinetics of binary Yb2O3-Al2O3 glass. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, vol. 142, no. 5, p. 2141–2148.

SINGARAPU, Babu** – GALUSEK, Dušan – DURÁN, Alicia – PASCUAL, María Jesús**. Glass-ceramics processed by spark plasma sintering (SPS) for optical applications. In Applied Sciences-Basel, 2020, vol. 10, no. 8, p. 2791-1-2791-21.

SVOBODA, Roman** – OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Zuzana – GALUSEK, Dušan – BRANDOVÁ, Daniela – CHOVANEC, Jozef. Thermal decomposition of mixed calcium oxalate hydrates – kinetic deconvolution of complex heterogeneous processes. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2020, vol. 22, no. 16, p. 8889-8901.

SVOBODA, Roman** – CHROMČÍKOVÁ, Mária – HRUŠKA, Branislav – LIŠKA, Marek. Correlation between the activation energies of structural relaxation and viscous flow for BaO–P2O5–Al2O3 glasses. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2020, vol. 536, p. 119998-1-11998-10.

TALIMIAN, Ali** – POUCHLÝ, Václav – EL-MAGHRABY, Hesham F. M. Aldelrehim – MACA, Karel – GALUSEK, Dušan. Transparent magnesium aluminate spinel: Effect of critical temperature in two-stage spark plasma sintering. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 6, p. 2417-2425.

TALIMIAN, Ali – POUCHLÝ, Václav – MACA, Karel – GALUSEK, Dušan**. Densification of magnesium aluminate spinel using manganese and cobalt fluoride as sintering aids. In Materials, 2020, vol. 13, no. 1, p. 102-1-102-10.

WISNIEWSKI, Wolfgang** – ŠVANČÁREK, Peter – PRNOVÁ, Anna – PARCHOVIANSKÝ, Milan – GALUSEK, Dušan. Y2O3-Al2O3 microsphere crystallization analyzed by electron backscatter diffraction (EBSD). In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, p. 11122-1-11122-21.

WISNIEWSKI, Wolfgang** – ŠVANČÁREK, Peter – ALLIX, Mathieu. Attempting to verify the existence of ZnY2O4 using electron backscatter diffraction. In ACS Omega, 2020, vol. 5, no. 28, p. 17576-17581.

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

  • Saint Gobain Advanced Ceramics, Turnov, Czech Republic
  • Ioffe Physical Technical Institute, St. Petersburg, Russia
  • Institute for Single Crystals, Kharkov, Ukraine
  • Department of Materials, TU Darmstadt, Germany
  • Department of Materials, Imperial College, London
  • VŠChT Praha, Czech Republic
  • TU Pardubice, Czech Republic
  • VTUO Brno, Czech Republic