O oddelení

Oddelenie sa zaoberá tromi hlavnými oblasťami výskumu. Výskumné aktivity prvej oblasti sú zamerané na vývoj moderných výpočtových metód, ktoré sa zaoberajú elektrónovou koreláciou v molekulách a tuhých látkach. Druhá oblasť sa zaoberá štúdiom magnetických a elektrických vlastností stredne velkých systémov vrátane výpočtov NMR a EPR parametrov organokovov, biologicky a katalyticky aktívnych látok. Ďalší súvisiaci smer je spojený s vývojom a aplikáciou relativistických prístupov na výpočet NMR a EPR parametrov zlúčenín obsahujúce ťažké prvky. Úlohou tretej výskumnej oblasti je analýza štruktúry tuhých látok prostredníctvom rtg a neutrónovej difracie, vibračnej spektroskopie pomocou neelastického rozptylu netrónov v kombinácii s DFT výpočtami v tuhej fáze.

 • Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Varga, CSc.

 

Vybrané publikácie

BUČKO, Tomáš – ŠIMKO, František. Effect of alkaline metal cations on the ionic structure of cryolite melts: Ab-initio NpT MD study. In Journal of Chemical Physics, 2018, vol. 148, no. 6, p. 064501-1-064501-x.

BUČKO, Tomáš. Transition state optimization of periodic systems using delocalized internal coordinates. In Theoretical Chemistry Accounts, 2018, vol. 137, no. 12, p. 164-1-164-10.

BUČKO, Tomáš – NOVOTNÝ, Michal – ČERNUŠÁK, Ivan. On the work function of the surface Mo(0 0 1) and its temperature dependence: an ab initio molecular dynamics study. In Journal of Physics: Condensed Matter, 2018, vol. 30, no. 50, p. 505001-1-505001-8.

DRAČÍNSKÝ, Martin – BUCHTA, Michal – BUDĚŠÍNSKÝ, Miloš – VACEK-CHOCHOLOUŠOVÁ, Jana – STARÁ, Irena G. – STARÝ, Ivo – MALKINA, Oľga. Dihydrogen contacts observed by through-space indirect NMR coupling. In Chemical Science, 2018, vol. 9, no. 38, p. 7437-7446.

GALL, Marián – BUČINSKÝ, Lukáš – KOMOROVSKÝ, Stanislav. General build up of K+ basis and K2+ matrix in the diagonalization approach. Determination of Kramers configuration state functions. In International Journal of Quantum Chemistry, 2018, vol. 118, no. 16, e25638-1-e25638-16.

HAASE, Pi A. B. – REPISKÝ, Michal – KOMOROVSKÝ, Stanislav – BENDIX, Jesper – SAUER, Stephan P. A. Relativistic DFT calculations of hyperfine coupling constants in 5d hexafluorido complexes: [ReF6]2- and [IrF6]2-. In Chemistry – A European Journal, 2018, vol. 24, no. 20, p. 5124-5133.

CHALMERS, Brian A. – NEJMAN, Phillip S. – LLEWELLYN, Alice V. – FELAAR, Adrian M. – GRIFFITHS, Ben L. – PORTMAN, Eden I. – GORDON, Emma-Jane L. – FAN, Kenny J. H. – WOOLINS, J.D. – BÜHL, Michael – MALKINA, Oľga – CORDES, David B. – SLAWIN, A.M.Z. – KILIAN, Petr. A study of through-space and through-bond Jpp coupling in a rigid nonsymmetrical bis(phosphine) and its metal complexes. In Inorganic Chemistry, 2018, vol. 57, no. 6, 3387-3398.

JEREMIAS, Lukáš – NOVOTNÝ, Jan – REPISKÝ, Michal – KOMOROVSKÝ, Stanislav – MAREK, Radek. Interplay of through-bond hyperfine and substituent effects on the NMR chemical shifts in Ru(III) complexes. In Inorganic Chemistry, 2018, vol. 57, no. 15, p. 8748-8759.

KOETTGEN, Julius – SCHMIDT, Peter C. – BUČKO, Tomáš – MARTIN, Manfred. Ab initio calculation of the migration free energy of oxygen diffusion in pure and samarium-doped ceria. In Physical Review B, 2018, vol. 97, no. 2, p. 024305-1-024305-x.

KONEČNÝ, Lukáš – KÁDEK, Marius – KOMOROVSKÝ, Stanislav – RUUD, Kenneth – REPISKÝ, Michal. Resolution-of-identity accelerated relativistic two- and four-component electron dynamics approach to chiroptical spectroscopies. In Journal of Chemical Physics, 2018, vol. 149, no. 20, p. 204104-1-204104-9.

NOVOTNÝ, Jan – PŘICHYSTAL, David – SOJKA, Martin – KOMOROVSKÝ, Stanislav – NEČAS, Marek – MAREK, Radek. Hyperfine effects in ligand NMR: Paramagnetic Ru(III) complexes with 3-substituted pyridines. In Inorganic Chemistry, 2018, vol. 57, no. 2, p. 641-652.

NÝBLOVÁ, Daniela – BILLIK, Peter – NOGA, Jozef – ŠIMON, Erik – BYSTRICKÝ, Roman – ČAPLOVIČOVÁ, Mária – NOSKO, Martin. Degradation of Al4C3 due to atmospheric humidity. In JOM : Journal of the Minerals, Metals and Materials Society, 2018, vol. 70, no. 19, p. 2378-2384.

POLIAK, Peter – ŠKORŇA, Peter – KLEIN, Erik – LUKEŠ, Vladimír. Thermodynamics of radical scavenging of symmetric carotenoids and their charged species. In Food chemistry, 2018, vol. 268, no., p. 542-549.

SCHOLTZOVÁ, Eva – JANKOVIČ, Ľuboš – TUNEGA, Daniel. Stability of tetrabutylphosphonium beidellite organoclay. In Journal of Physical Chemistry C, 2018, vol. 122, no. 15, p. 8380-8389.

VARGA, Štefan. Communication: Renormalization method for infinite lattice sums revisited: Lattice sums with Bloch phase factors. In Journal of Chemical Physics, 2018, vol. 148, p. 051102-1-051102-4

 

Národné a medzinárodné projekty

Vývoj pokročilých nástrojov na výpočet a interepretáciu NMR a EPR spektier systémov ťažkých prvkov
(Development of advanced tools for calculation and interpretation of NMR and EPR spectra of heavy element compounds)
Program: VEGA 2/0116/17
Zodpovedný riešiteľ Dr. O. Malkin
Trvanie projektu: 01/2017-12/2020
Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
(Rel-NMR-EPR – Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters)
Program: APVV-15-0726
Zodpovedný riešiteľ Dr. V. Malkin
Trvanie projektu: 07/2016-06/2020

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Institut für Anorganische Chemie, Universität Würzburg, Nemecko
 • National Center for Biomolecular Research and Department of Chemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Česká republika
 • Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Institut für Nukleare Entsorgung(INE), Karlsruhe, Nemecko
 • Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne, Laboratoire ARECO (Architecture, Réactivité, Electrochimie et Catalyse Organométalliques), Dijon, Francúzsko
 • Observatoire de Grenoble, Universite Joseph Fourier, Grenoble, Francúzsko
 • Institute of Chemistry, Eotvös Lorand University, Budapest, Maďarsko
 • Graduate School of Information Science, University of Nagoya, Nagoya, Japonsko
 • Jaroslav Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, Prague, Česká republika
 • Chalmers University of Technology, Gothenburg, Švedsko
 • Universität für Bodenkultur, Institut für Bodenforschung, Wien, Rakúsko