O oddelení

Oddelenie sa zaoberá tromi hlavnými oblasťami výskumu. Výskumné aktivity prvej oblasti sú zamerané na vývoj moderných výpočtových metód, ktoré sa zaoberajú elektrónovou koreláciou v molekulách a tuhých látkach. Druhá oblasť sa zaoberá štúdiom magnetických a elektrických vlastností stredne velkých systémov vrátane výpočtov NMR a EPR parametrov organokovov, biologicky a katalyticky aktívnych látok. Ďalší súvisiaci smer je spojený s vývojom a aplikáciou relativistických prístupov na výpočet NMR a EPR parametrov zlúčenín obsahujúce ťažké prvky. Úlohou tretej výskumnej oblasti je analýza štruktúry tuhých látok prostredníctvom rtg a neutrónovej difracie, vibračnej spektroskopie pomocou neelastického rozptylu netrónov v kombinácii s DFT výpočtami v tuhej fáze.

 • Vedúci oddelenia: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.

 

Vybrané publikácie

BORA, Pankaj L. – NOVOTNÝ, Jan – RUUD, Kenneth – KOMOROVSKÝ, Stanislav – MAREK, Radek. Electron-spin structure and metal-ligand bonding in open-shell systems from relativistic EPR and NMR: A case study of square-planar iridium catalysts. In Journal of Chemical Theory and Computation, 2019, vol. 15, no. 1, p. 201-214. (2018: 5.313 – IF)

CASTRO, Abril C. – FLIEGL, Heike – CASCELLA, Michele – HELGAKER, Trygve – REPISKÝ, Michal – KOMOROVSKÝ, Stanislav – ÁNGELES MEDRANO, María – QUIROGA, Adoración G. – SWART, Marcel. Four-component relativistic 31P NMR calculations for trans-platinum(II) complexes: importance of the solvent and dynamics in spectral simulations. In Dalton Transactions, 2019, vol. 48, no. 23, p. 8076-8083. (2018: 4.052 – IF)

CHEHAIBOU, Bilal – BADAWI, Michael – BUČKO, Tomáš – BAZHIROV, Timur – ROCCA, Dario. Computing RPA adsorption entyhalpies by machine learning thermodynamic perturbation theory. In Journal of Chemical Theory and Computation, 2019, vol. 15, no. 11, p. 6333-6342. (2018: 5.313 – IF)

KOMOROVSKÝ, StanislavCHERRY, Peter – REPISKÝ, Michal. Four-component relativistic time-dependent density-functional theory using a stable noncollinear DFT ansatz applicable to both closed- and open-shell systems. In Journal of Chemical Physics, 2019, vol. 151, no. 18, p. 184111-1-184111-14. (2018: 2.997 – IF)

KONEČNÝ, Lukáš – REPISKÝ, Michal – RUUD, Kenneth – KOMOROVSKÝ, Stanislav. Relativistic four-component linear damped response TDDFT for electronic absorption and circular dichroism calculations. In Journal of Chemical Physics, 2019, vol. 151, no. 19, p. 194112-1-194112-14. (2018: 2.997 – IF)

REY, Jérôme – GOMEZ, Axel – RAYBAUD, Pascal – CHIZALLET, Céline – BUČKO, Tomáš. On the origin of the difference between type A and type B skeletal isomerization of alkanes catalyzed by zeolites: The crucial input of ab initio molecular dynamics. In Journal of Catalysis, 2019, vol. 373, p. 361-373. (2018: 7.723 – IF)

REY, Jérôme – RAYBAUD, Pascal – CHIZALLET, Céline – BUČKO, Tomáš. Competition of secondary versus tertiary carbenium routes for the type B isomerization of alkenes over acid zeolites quantified by ab initio molecular dynamics simulations. In ACS Catalysis, 2019, vol. 9, no. 11, p. 9813-9828. (2018: 12.221 – IF)

ROCCA, Dario – DIXIT, Anant – BADAWI, Michael – LEBÈGUE, Sébastien – GOULD, Tim – BUČKO, Tomáš. Bridging molecular dynamics and correlated wave-function methods for accurate finite-temperature properties. In Physical Review Materials, 2019, vol. 3, no. 4, art. no. 040801, p. 1-6. (2018: 2.926 – IF)

SCHOLTZOVÁ, Eva – TUNEGA, Daniel. Density functional theory study of the stability of the tetrabutylphosphonium and tetrabutylammonium montmorillonites. In Clay Minerals, 2019, vol. 54, no. 1, p. 41-48. (2018: 1.787 – IF)

ZIMOWSKA, Malgorzata – GURGUL, J. – SCHOLTZOVÁ, Eva – SOCHA, Robert P. – PÁLKOVÁ, Helena – LITYNSKA-DOBRZYNSKA, L. – MORKZYCKI, Lukasz – LATKA, K. A precursor approach for the development of lace-like Fe2O3 nanocrystallites triggered by pressure dependent nucleation and growth of akaganeite over clay based composites for toluene combustion. In Journal of Physical Chemistry C, 2019, vol. 123, no. 43, p. 26236-26250. (2018: 4.309 – IF)

 

Národné a medzinárodné projekty

Vývoj pokročilých nástrojov na výpočet a interepretáciu NMR a EPR spektier systémov ťažkých prvkov
(Development of advanced tools for calculation and interpretation of NMR and EPR spectra of heavy element compounds)
Program: VEGA 2/0116/17
Zodpovedný riešiteľ Dr. O. Malkin
Trvanie projektu: 01/2017-12/2020
Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
(Rel-NMR-EPR – Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters)
Program: APVV-15-0726
Zodpovedný riešiteľ Dr. V. Malkin
Trvanie projektu: 07/2016-06/2020

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Institut für Anorganische Chemie, Universität Würzburg, Nemecko
 • National Center for Biomolecular Research and Department of Chemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Česká republika
 • Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Institut für Nukleare Entsorgung(INE), Karlsruhe, Nemecko
 • Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne, Laboratoire ARECO (Architecture, Réactivité, Electrochimie et Catalyse Organométalliques), Dijon, Francúzsko
 • Observatoire de Grenoble, Universite Joseph Fourier, Grenoble, Francúzsko
 • Institute of Chemistry, Eotvös Lorand University, Budapest, Maďarsko
 • Graduate School of Information Science, University of Nagoya, Nagoya, Japonsko
 • Jaroslav Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, Prague, Česká republika
 • Chalmers University of Technology, Gothenburg, Švedsko
 • Universität für Bodenkultur, Institut für Bodenforschung, Wien, Rakúsko