Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. tel: +421 2 59410 400
email: miroslav.boca@savba.sk
Zástupca riaditeľa
doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD. tel: +421 2 59410 415
email: miroslav.hnatko@savba.sk
Predseda vedeckej rady
RNDr. Jana Madejová, DrSc. tel: +421 2 59410 406
email: jana.madejova@savba.sk
Vedecký tajomník
doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. tel: +421 2 59410 408
email: zoltan.lences@savba.sk
Tajomník pre vzdelávanie
Ing. Blanka Kubíková, PhD. tel: +421 2 59410 421
email: blanka.kubikova@savba.sk