Kontakt

Ústav Anorganickej Chémie, Slovenská Akadémia Vied

Dúbravská cesta 9,
845 36 Bratislava 45
Slovenská Republika
Tel.: 02/59410401
Fax: 02/59410444
http://www.uach.sav.sk
E-mail: uachmasa@savba.sk, uachsekr@savba.sk

Vitrum Laugaricio

Študentská 2
911 50 Trenčín
Slovenská Republika
http://sklo.tnuni.sk/vila/
Tel. : +421-32-7400 xxx
Fax: +421-32-7400 251