Other international

International

JoinHEC – Development of new joining methods for high entropy ceramics
Vývoj nových metód spájania vysoko-entropických keramických materiálov
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2025
SCALP – Spin Coupling Advanced Level Perception
Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
Program: Bilateral – other
Project leader: Dr. Malkin Oľga, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.2.2020 – 31.12.2022
Reaction bonding of advanced SiC-based ceramics
Reakčné spájanie pokročilých keramických materiálov na báze SiC
Program: Mobility
Project leader: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2022