Publications

Matejdes, Marián

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • SLANÝ, Michal – KUZIELOVÁ, Eva – ŽEMLIČKA, Matúš – MATEJDES, Marián – PALOU, Martin T. Metabentonite and metakaolin-based geopolymers: relation between kind of clay mineral, calcination temperature, and concentration of alkaline activator. In CEEC-PCMS1. 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science, 26-30 July 2022, Split, Croatia : book of abstracts. – Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2022, p. 76. ISBN 978-606-11-8164-3. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFG