Projects

International

SIMBA – Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage
Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage
Program: Horizon 2020
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán, PhD.
Annotation: Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences is participating in the SIMBA project “Sodium-Ion and sodium Metal BAtteries for efficient and sustainable next-generation energy storage” under the grant agreement 963542 has started on the 1st of January 2021. The Kick-off meeting took place online and headstarted a highly ambitious project to develop sustainable and safe batteries to store renewable energy.The SIMBA project has the concrete goal of delivering a safe and low-cost all-solid-state-sodium battery technology for stationary application. Reducing the use of critical materials is the core of SIMBA, which will employ sustainable battery materials, reducing supply risks and restrictions and environmental impact, which are instead currently affecting other technologies, i.e. Lithium-ion batteries. The unprecedented concept of SIMBA is based on the integration of a sodium metal anode in a sodium free assembly architecture including a highly porous support on the anode side, a single-ion conductive composite/hybrid polymer electrolyte and an innovative cathode material.SIMBA gathers a consortium of 16 partners from 6 EU and associated countries having received a funding from the European Commission of 8M €.For more information, please contact the coordinator of the project, Prof. Ralf Riedel: ralf.riedel@tu-darmstadt.deThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 963542
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024

National

Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok
Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC-graphene and SiC-carbon nanotubes composites
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hanzel Ondrej, PhD.
Annotation: The main goal of this project is preparation of layered SiC-carbon nanostructure composites with highelectromagnetic shielding effectiveness. The research will be focus on study of effect of carbon nanostructures (graphene nanoplatelets and carbon nanotubes) addition into the silicon carbide matrix and arrangement of functional layers on electromagnetic shielding effectiveness and functional properties of layered composites. In order to achieve project objectives, research focused on preparation of composite granulated powders with homogeneous distribution of graphene nanoplatelets (GNPs) and carbon nanotubes (CNTs) and their subsequent effective sintering will be necessary. Composition and arrangement of functional layers of composite layered materials with gradient content of carbon nanostructures will be optimized in order to achieve high electromagnetic shielding effectiveness. Functional and mechanical properties of such prepared layered composites will be studied as well.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
CEMEA – Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV
Building a centre for advanced material application SAS
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Annotation: Predkladaný projekt je komplementárny k projektu v rámci programu H2020 WIDESPREAD-1-2014-Teaming – Building-up Centre of Excellence for advancedmaterials application CEMEA, No. 664337, ktorý získal Seal of excellence a odporúčanie pre národné financovanie. Miesto realizácie projektu je Bratislavský kraj.Cieľom projektu je etablovať v SAV organizáciu Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, centrum špičkového nezávislého výskumu so zameraním namodifikáciu povrchov a rozhraní pre nové funkcionality štruktúr a prvkov v oblasti pokročilých (nano)materiálov, udržateľnej energie a biomedicíny. Ide o výskumnových nízkorozmerných (LD) nanomateriálov, nových kompozitov a vrstvových štruktúr so zlepšenými alebo novými vlastnosťami zaujímavými pre aplikácie.Výskumná téma pokrýva 6 oblastí výskumu – podaktivít projektu. Projekt podporuje okrem žiadateľa SAV, 7 výskumných inštitúcií (ElU SAV, FU SAV, UPo SAV,UMMS SAV, UACH SAV, BMC SAV a CEMEA SAV).Merateľné ukazovatele: 48 publikácií, 40 tis.EUR podpora registrácie práv duševného vlastníctva, 22 mil. EUR podpora na rekonštrukciu a modernizáciu zariadeníVI, 390 tis.EUR komplementárne financovanie H2020, 30 pozícií pre nových výskumníkov a 10 podporených účastí zahraničných expertov, 3 podané patentovéprihlášky.
Project webpage: http://www.cemea.sav.sk/
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
BioSurf – Vývoj bioaktívneho nitridu kremičitého modifikáciou povrchovej vrstvy
Development of the bioactive silicon nitride by surface modification
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Tatarková Monika, PhD.
Duration: 1.7.2019 – 31.12.2022
PyrMat – Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky
Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Program: SRDA
Project leader: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Annotation: The project proposes a new and innovative approach to develop diboride ceramics. This will be achieved by the incorporation of a new style of additives, rare earth elements, into the transition metal diboride ceramics that would form refractory pyrochlore phases in the oxide layer during the exposure of the materials in oxidizing environments at very high temperatures. The project relies on the fact that the presence of the pyrochlore phases will increase immiscibility and viscosity of the in-situ formed glass layer during oxidation. This, along with the refractory nature of the pyrochlore phases, will stabilise the oxide layer and significantly reduce the oxidation kinetics. By performing a systematic study, the project will acquire new knowledge on the influence of different types and amounts of rare earth additives on the densification, microstructure and phase evolution, and mechanical properties of ceramic materials for thermal protection systems and other applications in aerospace industry. The ultimate aim of the project is to develop a new diboride ceramics with significantly improved oxidation and ablation resistance due to a unique material composition. The output of the project will be a clarification of the formation of pyrochlore phases, their distribution in the final oxide layer, and at the end their effect on the high temperature properties.
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022