Basic Info

Kureková, Valéria Mgr., PhD.

Phone: 02/59410484