Basic Info

Petrisková, Patrícia Mgr.

E-mail: patricia.petriskova@savba.sk
Phone: 02/59410443