Základné info

Šajgalík, Pavol prof. RNDr., DrSc.

Tel.: 02/59410429
Fax: 02/59410444