Iné medzinárodné – skončené

Medzinárodné

Vysokoteplotné karbidy pre aplikácie v extrémnych podmienkach
(Ultra-high temperature carbides for extreme environment applications
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2020
Vývoj nových pokročilých keramických kompozitov pre vesmírne aplikácie
Development of new advanced ceramic composites for aerospace industry
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
UltraCom – Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie
Development of new ultra-high temperature ceramic matrix composites with improved oxidatio/ablation properties for aerospace industry
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.11.2017 – 31.10.2020
JOINSIC – Spájanie moderných keramických materiálov na báze SiC
Joining of advanced SiC-based ceramic materials
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Vývoj a charakterizácia nových povlakov na báze sklo/keramika pre vysokoteplotné aplikácie
Development and characterization of a novel glass/ceramic coating systems for high temperatue applications
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Využitie organo-modifikovaných vrstevnatých silikátov ako nosičov nanočastíc kovov
Immobilization of metal nanoparticles on organo-modified layered silicates
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
NewTechAl – Nové technológie pri výrobe hliníka – Fyzikálno-chemické a elektrochemické skúmanie sľubných draselných kryolitových sústav
New technology in Aluminium production – Physicochemical and electrochemical investigation of promising potassium cryolite molten systems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubíková Blanka PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Ceramic coatings with glass fillers for high temperature corrosion protection of metals
Ceramic coatings with glass fillers for high temperature corrosion protection of metals
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
BioKer – Vývoj kompozitných keramických materiálov pre bioaplikácie
Development of ceramics composites materials for bio-applications.
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2013 – 31.12.2016