Vedecká rada

Predseda Podpredseda
RNDr. Jana Madejová, DrSc. doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
 

Členovia z ÚACH

 

Externí členovia

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (FCHPT STU)
prof. Ing. Dušan Galusek, PhD. prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc. (PríF UK)
Dr. Vladimír Malkin, DrSc. prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (FCHPT STU)
Ing. Peter Tatarko, PhD.

                                                                                   Voľby do vedeckej rady sa uskutočnili: 18. 4. 2018

                                                                                   Funkčné obdobie 2018-2022