Vedecká rada

Predseda Podpredseda
RNDr. Jana Madejová, DrSc. doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
 

Členovia z ÚACH

 

Externí členovia

doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (FCHPT STU)
prof. Ing. Dušan Galusek, PhD. prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc. (PríF UK)
doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD. prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (FCHPT STU)
Dr. Vladimír Malkin, DrSc.
Ing. Peter Tatarko, PhD.

                                                                                   Voľby do vedeckej rady sa uskutočnili: 18. 4. 2018