Slovak Research and Development Agency

National

PolyNanoPhoto – Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes
Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
Program: SRDA
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
BioSurf – Development of the bioactive silicon nitride by surface modification
Vývoj bioaktívneho nitridu kremičitého modifikáciou povrchovej vrstvy
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Tatarková Monika PhD.
Duration: 1.7.2019 – 31.12.2022
WLEDMAT – Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-savin solid state lighting sources emitting while light (pc-WLEDs)
Nové sklenené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-ELED diódy)
Program: SRDA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 31.7.2022
PyrMat – Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky
Program: SRDA
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022